O Projekcie

Graphwork – nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy

1.     Cel projektu

W wyniku realizacji projektu Graphwork – nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy, planowane jest osiągnięcie rezultatu w postaci oprogramowania do tworzenia grafików pracy działającego w oparciu o nowatorski algorytm należący do rodziny algorytmów genetycznych pod nazwą Graphwork.

 

2.     Planowane efekty

Opracowane narzędzie będzie, w porównaniu do dostępnych na rynku, charakteryzowało się znacznie poprawionymi parametrami i umożliwi:

  • automatyczne tworzenie grafików pracy, które jednocześnie będą stanowiły rozwiązania obiektywnie optymalne
  • ocenę generowanych grafików pracy pod kątem ich optymalizacji
  • dzięki zastosowaniu opracowanego przez QTI operatora krzyżowania, oprogramowanie będzie w automatyczny sposób dokonywać krzyżówek „genetycznych” pomiędzy istniejącymi już rozwiązaniami w postaci różnych wersji grafików pracy i pozwoli uzyskać taki grafik, który z założenia będzie lepiej dopasowany do warunków krytycznych
  • dzięki zastosowaniu operatora mutacji, oprogramowanie automatycznie i w sposób racjonalny będzie określać w jaki sposób i jak często ma dochodzić do mutacji, aby zwiększyć szansę i przyspieszyć znalezienie rozwiązania w postaci optymalnego grafiku pracy. Jednocześnie operator mutacji będzie opracowany w taki sposób aby algorytm nie stracić swoich właściwości uczących się i był narzędziem elastycznym, inteligentnym, nie starzejącym się i działającym w najlepszy sposób za każdym razem.

 

3.     Wartość projektu

Wartość projektu wynosi: 1 480 325,28 PLN

4.     Wkład funduszy unijnych

Wartość dofinansowania: 1 000 259,79 PLN