Wyniki postępowań o udzielenie zamówienia na sprzęt komputerowy

W załącznikach udostępniamy protokoły postępowania o udzielenie zamówień na sprzęt komputerowy:

Komputer wysokowydajny

Protokół post o udziel zamów – Komp, Monitor

[AKTUALIZACJA 30-01-2018]

Laptop – z racji niespełnienia warunków formalnych przez dostawców, nastąpiła zmiana wyboru sprzętu. Zaktualizowany protokół w załączniku.

Protokół o udzielenie zamówienia – Laptop

Tablet – z racji niespełnienia warunków formalnych przez dostawców, nastąpiła zmiana wyboru sprzętu. Zaktualizowany protokół w załączniku.

Protokół o udzielenie zamówienia – Tablet