Zapytanie ofertowe na stanowisko Analityk 2/2018

[22.02.2018] Sprostowanie do zapytania ofertowego NR 2/2018

sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko Analityk w projekcie pn. “Graphwork – nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy”.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:
• przełożenie wymagań biznesowych na specjalistyczny język IT
• odpowiedzialność za opracowanie specyfikacji funkcjonalnej projektowanej aplikacji
• teoretyczne badanie poprawności doboru parametrów algorytmu
• optymalizacja doboru parametrów algorytmu
• weryfikacja poprawności implementacji algorytmów i przyjętych założeń
• weryfikacja poprawności przeprowadzonych testów funkcjonalnych

Poniżej pełen opis zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe nr 2 – Analityk

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularzu ofertowego do zapytania oraz podpisanie oświadcznenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych:

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2 – Analityk

Oświadczenie Analityk

 

Wytyczne składania oferty:

Oferty można składać do dnia 26.02.2018r. do końca dnia.

Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być ważna do 15.03.2018r.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:
qti.jakubsplocharski@gmail.com