Zapytanie ofertowe na stanowisko Specjalista ds. implementacji 3/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018

dotyczące wyboru kandydatów na stanowisko Specjalista ds. implementacji wymagań biznesowych w
systemie w projekcie w projekcie pn. “Graphwork – nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy”.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:
• przełożenie wymagań biznesowych na specjalistyczny język IT
• odpowiedzialność za opracowanie specyfikacji funkcjonalnej projektowanej aplikacji
• teoretyczne badanie poprawności doboru parametrów algorytmu
• optymalizacja doboru parametrów algorytmu
• weryfikacja poprawności implementacji algorytmów i przyjętych założeń
• weryfikacja poprawności przeprowadzonych testów funkcjonalnych

Poniżej pełen opis zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe nr 3 – Specjalista ds implementacji

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularzu ofertowego do zapytania oraz podpisanie oświadcznenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych:

Załącznik nr1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 3 – Specjalista ds implementacji

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Wytyczne składania oferty:

Oferty można składać do dnia 29.04.2018r. do końca dnia.

Oferta powinna być złożona na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania.
Oferta powinna być ważna do 15.05.2018r.
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:
qti.jakubsplocharski@gmail.com