Zapytanie ofertowe na Usługi Prawne

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru kandydata do obsługi prawnej projektu pt. “Graphwork – nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy”.

Ramy czasowe projektu. 1.10.2017 – 30.09.2018

Przewidywana ilość roboczogodzin w miesiącu: 40

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć:

 • opracowanie wejściowych założeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa pracy dot. systemów czasu pracy niezbędnych dla poprawnego działania algorytmu genetycznego,
 • monitorowanie aktualnego stanu prawnego, wskazanie zmian założeń do oprogramowania oraz przepisów prawa pracy niezbędnych do uwzględnienia podczas prac projektowych nad aplikacją,
 • przygotowanie wytycznych i wyciągu z przepisów Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych, niezbędnych do uwzględnienia w celu spełnienia przez aplikację wymogów zgodności z aktualnym stanem prawnym i przypisania im właściwych wag,
 • konsultacje prawne, w tym cywilno – prawne podczas projektu.

Wymagania:

 • Magister studiów prawniczych
 • Bardzo dobra znajomość prawa pracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi przedsiębiorców, w tym w szczególności w dziedzinie prawa pracy, będzie traktowane jako dodatkowy atut

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o Umowę Zlecenia
 • Możliwość pracy mobilnej
 • Możliwość elastycznych godzin pracy

 

Oferty można składać do dnia 23.07.2017r. do końca dnia.

Oferta powinna zawierać:

 • CV
 • formularz ofertowy
 • oświadczenie o braku powiązań

Formularz ofertowy – usługi prawne

Zał._Oświadczenie o braku powiązań

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres:
qti.jakubsplocharski@gmail.com , lub dostarczona do siedziby firmy QTI w Bydgoszczy pod adresem Kurpińskiego 12/5A.

 

O wyborze będzie decydowała analiza złożonej oferty.